Wat is PBS?

 

De officiele naam is School Wide Positive Behaviour Support

In de wandelgangen spreken wij over PBS, als we het
hebben over alles wat we doen om kinderen zich veilig en gekend te laten voelen op onze school.

 

Het doel van PBS is het creëren van een veilig onderwijsklimaat voor alle leerlingen. Daarom maken we duidelijk en zichtbaar welk gedrag wij van de kinderen verwachten. Door dit gedrag te oefenen en te bekrachtigen (= positief belonen) lukt het leerlingen beter om zich aan regels te houden en gewenst gedrag te laten zien. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. De aanpak richt zich op drie niveaus: de school als geheel, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

In Amerika en Noorwegen is onderzoek gedaan naar de effecten van PBS. Op scholen waar PBS is ingevoerd:

 
Wij werken op dit moment vanuit de zogenaamde groene basis.
Tot de groene basis horen o.a.: Wij werken met een preventieve aanpak van het psten vanuit PBS en we richten we ons in de begeleiding meer op het individuele kind dat onze hulp extra nodig heeft bij het zich veilig en verantwoordelijk voelen. Dat kan alleen als wij het kind met respect benaderen.                                          

Hier vindt u meer informatie over PBS.