Onze mensen


                            
         

      S
anneke Strous (groep 1/2/3)           

                             
Moniek Oude Essink (groep 4/5/6)      
Marloes Schaart (groep 4/5/6)

                             
      Guus Mulder (groep 7/8)                   Hennie Linde (groep 7/8)

                                                                             
Rika Grooten (intern begeleider)       Nicolet ten Kate (directeur)

 

Maar een team kan het niet alleen. Er zijn veel ouders die ons, bij allerelei activiteiten, een handje helpen. 
We hebben een ouderraad met actieve ouders. Ook hebben wij een medezeggenschapsraad, samen met OBS Oostenbrink en OBS Tiendeveen.

We werken samen met scholen en teams binnen Bijeen en ons Cluster Buitendorpen. Leren van en met elkaar, ook voor meesters en juffen.

En daarnaast kunnen we een beroep doen op allerlei instanties die zich bezighouden met de ontwikkelingskansen en het welzijn van kinderen. Denk daarbij aan Jeugdgezondheidszorg, Scala, Schoolmaatschappelijk werk, Jong Hoogeveen, Yorneo, de leerplichtambtenaar.