Ons onderwijs


Je gaat naar school om wat te leren!

Daar draait het natuurlijk allemaal om. Maar wat moeten de leerlingen leren, welke vaardigheden moeten er per groep bereikt zijn? Dat hebben we voor de vakgebieden keurig op een rij. Duidelijk is wat er minimaal moet zijn bereikt als het schooljaar voorbij is.
En als je exact weet wat er bereikt moet zijn, kun je ook exact meten of het gehaald is. En zo komen leerdoelen, opbrengsten monitor en toetsen bij elkaar.

 

We maken gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van kinderen nauwlettend te volgen. Tegelijk geeft het ons zicht op de resultaten van de school als geheel, ook in vergelijking met andere scholen.

Alles heeft onze aandacht, van pure cognitieve vaardigheden tot emotionele ontwikkeling en ruimtelijk inzicht. Maar eerlijk is eerlijk, onze school vindt taal- en rekenonderwijs het allerbelangrijkste. Daar besteden we dus veel tijd en aandacht aan.

We vinden het belangrijk om samen te werken aan:


We willen onze school inrichten als een plaats waar:


 

Met plezier naar school!

Door een positieve benadering willen we een veilige leeromgeving voor kinderen scheppen. Dit is de basis om goed te kunnen presteren. Dit willen we bereiken door:

  • respect te hebben voor elkaar
  • rekening te houden met elkaar, de anderen en de omgeving
  • verschillen in prestatie, mening, karakter en uiterlijk te accepteren
  • open en eerlijke omgangsvormen te hanteren
  • een open communicatie te bevorderen
Binnen PBS werken we dit verder uit.

 

Werken aan kwaliteit!
Als we het onderwijs aan de leerlingen zo optimaal mogelijk willen hebben, moeten we ook oog hebben voor de kwaliteit van de organisatie. De kwaliteit van de organisatie is heel belangrijk. Daarom is onze school samen met de 13 andere openbare basisscholen in Hoogeveen gaan werken met zogenaamde kwaliteitskaarten. Dit is een volgsysteem dat op 24 deelgebieden de kwaliteit beschrijft, verbeterplannen opstelt, uitvoert en evalueert. En dat gaat dan van schoolleiding, externe contacten, schoolklimaat en pedagogisch handelen tot inzet van middelen en personeelsbeleid. Op elk van de 24 onderdelen kunnen kwaliteitsplannen worden ontwikkeld. Na elke evaluatie volgt er een nieuwe kwaliteitsslag om zo een continu proces van verbeteren en moderniseren. Onder dit systeem vallen ook de ouder- en leerlingvragenlijsten.


 

School Ondersteunings Plan (SOP)
In het schoolondersteuningsplan hebben we beschreven hoe we de zorg voor al onze leerlingen hebben ingevuld. Dit plan kunt u downloaden onder het kopje 'ons onderwijs'.

ICT 
In deze tijd van razendsnelle ontwikkelingen blijven wij niet achter.Computers, laptop, internet, digitale oefenstof, het is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Alle groepen hebben in hun lokaal een digitaal schoolbord. Daarnaast stappen we van vaste computers over naar laptops , zodat we hele flexibele computer werkplekken kunnen creeëren.

Maar dat is nog niet alles. Vanaf groep 4 hebben de kinderen hun eigen tablet, waarop ze de verwerkingsstof voor taal en rekenen maken. De kinderen vinden het fijn om met de tablet te werken en de programma's bieden extra stof als uitdaging of als herhalingsstof.
De leerkracht kan de voortgang tijdens de les volgen op een groepsdashbord. Zo is te zien of het tempo goed is, maar ook in een oogopslag of de opdrachten goed verwerkt worden. De leerkracht kan snel inspringen als dat nodig is. Er wordt meteen geregistreerd hoe de les is verlopen, de opdrachten worden door de computer "nagekeken" . De leerkracht hoeft zelf geen schriften na te kijken en kan die tijd gebruiken voor de voorbereiding van de vervolglessen, waarbij hij of zij beter tegemoet kan komen aan de behoefte van de kinderen. 
 
Overigens vinden we het belangrijk dat de kinderen gebruik maken van zoveel mogelijk manieren van verwerken van de oefenstof. De hulpmiddelen voor rekenen, zoals de kralenkettingen, de breukenstokken, de rekenmachine, de weegschaal, linealen enz. worden nog gewoon gebruikt. Ook het schrijven gebeurt nog op de manier zoals het hoort. Met een vulpen!
De tablets zien wij dan ook als een hulpmiddel en beslist niet als doel.
 
De tablets en de programma's zijn afkomstig van Snappet.