Schoolregels


Bij de schoolregels die we hanteren gaan we uit van de volgende kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. De afspraken zijn dan ook direct te koppelen aan deze waarden.

 

De gedragsmatrix: welk gedrag zien wij graag op school?

Iedereen weet graag wat er wel of niet van hem wordt verwacht. Daarom hebben we, vanuit bovenstaande waarden beschreven welk gedrag we graag willen zien van iedereen die zich in onze school bevindt.

Als kinderen zich ongewenst gedragen herinneren we ze aan de verwachtingen en geven ze de kans zich te herstellen. 

We hebben ook nagedacht over hoe we om willen gaan met onacceptabel gedrag.We hebben het dan bv over pesten, lichamelijk geweld, schelden, stelen. Gelukkig komt dit maar heel weinig voor. Bij zowel herhaaldelijk ongewenst als onacceptabel  gedrag nemen we gepaste maatregelen. Zie daarvoor ook de schoolgids.


 Respect

 Als je respect voor elkaar hebt, dan ga je ook op een respectvolle manier met elkaar om. Je accepteert dat iedereen anders is en dat je met elkaar moet leren leven en omgaan.

 


 Verantwoordelijkheid

 Je verantwoordelijk voelen is je veranwtoordelijk gedragen. Je weet dat we er samen voor moeten zorgen dat het prettig is in   school en dat jij daar ook een rol in hebt. Je weet ook wat je wel en niet kan en mag doen. Je ruimt je spullen op, maakt goed   en netjes gebruik van de spullen van jezelf, een ander en van de school.

 


 Veiligheid

 In een omgeving waar veel mensen en dus ook kinderen samen werken en leren is veiligheid van het grootste belang.   Veiligheid in de zin van: je veilig kunnen voelen bij de anderen, maar ook je veilig weten in het schoolgebouw, omdat er   veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
 Hier komen eigenlijk alle regels samen: vanuit respect en verantwoordelijkheid kun je elkaar het gevoel geven dat de school                                 een veilige omgeving is. Vanuit veiligheid zorg je dat de school netjes is, dat je je zo gedraagt dat anderen geen gevaar lopen                               en houd je rekening met de aanwezigheid van anderen.