Wie zijn wij?


OBS Vogelvlucht is een middelgrote school. De school bevindt zich midden in het dorp op een goed bereikbare en zichtbare plaats. 
De meeste leerlingen wonen in de kern van Elim, maar er komen ook leerlingen van de “wijken” in de directe omgeving van het dorp.
De school is zowel letterlijk als figuurlijk open van karakter. Open, omdat we laagdrempelig willen zijn voor ouders en dorpsgenoten, open, omdat je op verschillende plaatsen letterlijk een mooie doorkijk hebt door de werkruimtes van de school en open, omdat we op een mooie open plek in het dorp staan.


Vogelvlucht is een openbare school

Dat kunnen wij zijn omdat wij respect hebben voor alle mensen, ongeacht hun geloof, afkomst, geslacht en geaardheid. Sterker nog, wij vinden de verschillen tussen mensen boeiend, leerzaam en verrijkend. Onze maatschappij staat voor de uitdaging om met al die verschillende mensen aan een vreedzame samenleving te werken. Daar spelen respect, verantwoordelijkheid en veiligheid een grote rol in. Je moet dan wel ontdekken dat iedereen een waardevolle plek op de wereld, in het land, in het dorp en op de school kan hebben. Ook al gelooft iemand iets anders dan jij, of maakt hij andere keuzes, samen sta je sterk. Daar kun je niet vroeg genoeg ervaringen mee opdoen en dat kan in het openbaar onderwijs.
 

Besteden wij ook tijd aan levensbeschouwing?
Jazeker! In de lessen komen andere landen, andere culturen en andere geloven aan bod. Soms wordt er aan een onderdeel in de vorm van een project aandacht besteed. 
Op onze school is ook gelegenheid tot het volgen van lessen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) in de groepen 5 t/m 8. Dit wordt gegeven door een HVO-leerkracht van buiten de school. Ouders kunnen hun kinderen hiervoor aanmelden. De deelname aan de lessen is op vrijwillige basis. Als er voldoende belangstelling van ouders is kunnen we ook lessen Godsdienst Vormend Onderwijs (GVO) laten verzorgen.

Goed burgerschap zit verweven in tal van lessen die dagelijks de revue passeren, maar is ook onderwerp van gesprek. Kennis van hoe de maatschappij in elkaar zit, wat jouw rol daar in is, welke waarden en normen onze samenleving kent, je kunt er over lezen, praten, maar belangrijk is ook om het te doen. Door de combinatie van kijken, luisteren, praten, oefenen en doen word je wijzer. En goed voorbeeld doet goed volgen, dus we betrekken iedereen in onze school daarbij! meer daarover vindt u in ons beleidsplan Goed Burgerschap.

 

Niet alleen, want samen maakt nog sterker 

Samen met 13 andere openbare basisscholen in de Gemeente Hoogeveen vormt Vogelvlucht de Stichting Bijeen. Met de 13 scholen en ruim 1.300 leerlingen werken wij binnen Bijeen in een sterk samenwerkingsverband. Het delen van kennis en ervaring zijn belangrijke peilers voor het werken aan Uitdagend Onderwijs in de gemeente Hoogeveen.

Onze school is coalitiepartner van Elim Energiek. Binnen deze coalitie wordt samengewerkt aan een uitdagend en leerzaam buitenschools aanbod voor de kinderen en wordt de verbinding gezocht met binnenschoolse activiteiten.