Ouders


We werken graag een een goede communicatie met ouders.
Persoonlijk contact heeft daarbij altijd onze voorkeur, zeker als het gaat om het welzijn en de ontwikkeling van hun kind.

Via ons ouderportaal PARRO wordt u geinformeerd op groepsniveau of schoolniveau. Ook kunt u contact zoeken met alle teamleden via Parro.

Daarnaast hebben we een aantal middelen en momenten om contacten te "organiseren"

Inloopavonden
Deze worden versperid in het jaar georganiseerd, soms informatief of naar aanleiding van een project, met of zonder thema. De bedoeling van deze avond is ook dat kinderen aan hun ouders kunnen laten zien waar ze op school mee bezig zijn. Bij een project is er een expositie van de producten te zien.

Zakelijke ouderavond
Deze is meestel in oktober of november en wordt georganiseerd door de Ouderraad. Zij doen dan verslag van het afgelopen jaar, zowel over de activiteiten als de financiën. Op deze avond vind ook de (her)verkiezing van nieuwe ouderraadsleden plaats.

Oudergesprekken (10-minutengesprekken)
Dit is een persoonlijk gesprek met de groepsleerkracht over de ontwikkeling van uw kind.

De feestelijke ouderavond.
Op deze avond wordt meestal door de bovenbouw van de school een musical opgevoerd voor ouders en andere belangstellenden. Soms ook treedt de OR op.

Spontaan
Buiten deze momenten kunt u altijd bij de groepsleerkracht, de intern begeleider of de directeur terecht voor een gesprek. Afhankelijk van de reden maken we dan een afspraak voor een rustig moment. Bij dringende zaken maken we direct of zo snel mogelijk tijd voor u.

Ouderhulp
De school doet regelmatig een beroep op u als ouder. We zijn altijd zeer verheugd, wanneer blijkt dat er zoveel mensen tijd in hun school willen steken. Wanneer u tijd en zin heeft, dan kunt u zich altijd opgeven op school d.m.v. het invullen van de "hulpouderlijst".