Update Corona Crisis n.a.v. persconferentie 21 april:

 

Alle directeuren van de Bijeen scholen gaan a.s. woensdag (22 april) gezamenlijk in overleg n.a.v. de informatie van het kabinet en het RIVM. We verwachten op korte termijn nadere informatie vanuit de overheid en vakorganisaties te ontvangen. Vlot daarna  spreken de schoolteam(s) met elkaar en is er afstemming met de Medezeggenschapsraad van de school. Wij streven er naar u op korte termijn meer en uitgebreider te kunnen informeren over de herstart van de scholen, op maandag 11 mei a.s. Houd svp de website van stichting Bijeen én die van de school van uw kind, nauwlettend in de gaten. Samen sterk, dat zijn we, dat blijven we. We zien er naar uit uw kind weer op onze school te mogen begroeten!


Eerdere berichtgeving

Update: In een nieuwe informatiebrief informeren wij als Stichting Bijeen onze ouders en andere betrokkenen hoe wij als stichting met de getroffen maatregelen omtrent het Coronavirus omgaan. Deze informatiebrief is opgesteld n.a.v. de getroffen maatregelen die tijdens de persconferentie op 31 maart 2020 werden toegelicht door premier Rutte en minister De Jonge. Daarnaast willen wij ook onze leerlingen goed informeren in een speciale informatiebrief voor leerlingen

In navolging van de getrofffen maatregelen heeft directeur-bestuurder Zweers Wijnholds van stichting Bijeen voor alle betrokkenen van stichting Bijeen een nieuwe, persoonlijke boodschap opgenomen.


16 maart 2020
In een speciale informatiebrief informeren wij als Stichting Bijeen onze ouders en andere betrokkenen hoe wij als stichting met de getroffen maatregelen omtrent het Coronavirus omgaan. 

Daarnaast willen we ouders graag tips aandragen om met de kinderen thuis te gaan werken. Deze tips zijn algemeen en toegespitst op vrijwel alle vakgebieden. Schoolspecifiek zal er via de e-mail of het ouderportaal een aangepast aanbod worden gedeeld.

Directeur-bestuurder Zweers Wijnholds van stichting Bijeen heeft voor alle betrokkenen van stichting Bijeen een persoonlijke boodschap opgenomen. Daarnaast is er ook een groot compliment vanuit de Raad van Toezicht naar alle medewerkers van Bijeen gestuurd.