Onze mensenOns onderwijsteam bestaat uit:

Lisette van de Berg          groep 1/2 en groep 5/6
Kimberly de Jong             groep 3/4 en groep 1/2
Petra Moes                         groep 3/4
Hennie Linde                     groep 7/8
Moniek Oude Essink        groep 5/6
Guus Mulder           groep 7/8
Jennita Metselaar             onderwijsassistent
Livius Kooij               vakleerkracht beweging
Stien Nagengast               intern begeleider
Louise Brink                       directeur

Maar een team kan het niet alleen. Er zijn veel ouders die ons, bij allerelei activiteiten, een handje helpen. 
We hebben een ouderraad met actieve ouders, een medezeggenschapsraad, samen met OBS Oostenbrink en OBS Tiendeveen.

We werken samen met scholen en teams binnen Bijeen en ons Cluster Buitendorpen. Leren van en met elkaar, ook voor meesters en juffen.

En daarnaast kunnen we een beroep doen op allerlei instanties die zich bezighouden met de ontwikkelingskansen en het welzijn van kinderen. Denk daarbij aan Jeugdgezondheidszorg, Scala, Schoolmaatschappelijk werk, Jong Hoogeveen, Yorneo, de leerplichtambtenaar.