Ouderraad


Ouderraad (OR)
De ouderraad is actief bezig voor de school. Ze organiseert 1 keer per jaar een zakelijke ouderavond. Op deze avond worden de verslagen aan de ouders voorgelegd. Hierbij gaat hetom een jaarverslag en een financieel verslag. Na het zakelijke gedeelte wordt er naar gestreefd een informatief gedeelte te organiseren. Alle ouders/ verzorgers ontvangen tijdig een uitnodiging.Tot de taken van de ouderraad behoren:

De leden hebben voor 3 jaar zitting in de ouderraad, daardoor is er een jaarlijkse wisseling van de ouderraadsleden. Ouders die zitting willen nemen in de ouderraad zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij één van de ouderraadsleden of op school bij de directeur.