Vakanties en schooltijdenSchooltijden vanaf 2019-2020

Vanaf het schooljaar 2019-2020 werken we met het 5-gelijke-dagen-model. Dat betekent dat alle groepen van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan. We eten samen op school. De de kinderen mogen voor de "kleine" pauze fruit en drinken meenemen en voor de lunch brood, fruit en drinken.   

De schoolbel gaat ongeveer 5 minuten voor aanvang van de school, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. De lessen eindigen precies op de aangegeven tijd, waarna de kinderen, indien van toepassing hun jassen aantrekken en naar buiten komen. Te laat komen valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.

Bij ziekte of afwezigheid om een andere reden kunt u tussen 8.00 en 8.25 uur naar de school bellen.

 

VakantieDe schoolvakanties worden in gezamenlijk overleg door de onderwijsbesturen in de gemeente Hoogeveen vastgesteld. De afspraak is dat iedereen zich daar aan houdt. Bijeen, dus onze school ook, houdt zich aan die afspraak, zodat gezinnen niet met verschillende vakantieregelingen worden geconfronteerd.                                                                                 

Het voortgezet onderwijs kent andere lesuren, waardoor er een verschil kan onstaan. Zo kan een vakantie bij het VO afwijken van het basisonderwijs.

                                                                                                                                                                

Vakanties 2020 - 2021

 
Herfstvakantie 12 oktober - 16 oktober
Kerstvakantie 21 december - 1 januari
Voorjaarsvakantie 22 februari - 26 februari
Goede vrijdag/Pasen 2 april - 5 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 3 mei - 14 mei
Hemelvaart 13 mei - 14 mei
Pinksteren 24 mei
Zomervakantie 12 juli - 20 augustus

 


Verlof buiten de schoolvakanties, mag dat?

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. De leerplichtwet biedt de directeur van de school de mogelijkheid om, in uitzonderlijke situaties toestemming te geven voor extra verlof.
Lees meer.