Overblijven


 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 werken we met het 5-gelijke-dagen model. Dat betekent dat alle schooldag, van maandag ten met vrijdag, dezelfde schooltijden kent"van 8.30 uur tot 14.00 uur. De kinderen blijven allemaal over en hier zijn voor de ouders geen kosten aan verbonden.

Korte pauze
Van 10.15 tot 10.30 uur is er een korte pauze. Voor deze pauze nemen de kinderen fruit en drinken mee naar school. De leerkrachten houden tijdens deze pauze toezicht.

Lange pauze
Van 12.00 tot 12.30 uur is er een lange pauze: de kinderen eten vooraf in de eigen groep tijdens een interactief lesmoment met de leerkracht. Buiten (mits het weer dat toelaat) houden ouders toezicht. Ouders kunnen zich aanmelden om bij het toezicht te helpen en doen dit bij toerbeurt.